Обществено благосъстояние

По време на епидемията компанията организира закупуване и даряване на противоепидемични материали и допринесе със собствени сили в специалния период.

2
3
5