Напредък на работата и суровини

Като цяло имаме достатъчно запаси от суровини.Когато обемът на суровината се увеличи, ние все още можем да предоставим на клиентите продукти на преференциални цени

Производствен цех и склад за суровини

Производствен цех за съхранение на суровини

Производственият процес

Производственият процес