Отличия

Като ключово предприятие за култивиране в провинция Хъбей, ние получихме почетния сертификат и сертифициране на предприятието от Топ 10 на платформата за трансформация и надграждане на външната търговия в провинция Хъбей и ключовото предприятие за култивиране в град Канджоу

Отличия
Отличия